پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سنجش رضایت ارباب رجوع
    شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
    سنجش رضایت ارباب رجوع
  *  نام  
  *  نام خانوادگی  
  *  جنسیت  
  *  تحصیلات  
  *  شغل  
  *  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نمودید؟  
  *  دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر  
    شفافیت فرآیندی
  *  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار  
  *  نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیازبرای ارائه حدمت  
  *  انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی  
    پاسخگویی و مسئولیت پذیری
  *  نحوه رفتار و پاسخگویی مسئول مربوطه  
  *  امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت  
  *  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایت ها، نظرات و پیشنهاد های شما  
  *  راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پی گیری وضعیت درخواست ها  
    تسلط بر فرآیند
  *  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد  
    زمان فرآیند
  *  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت  
  *  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم   
  *  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت  
    نظام مند بودن فرآیند
  *  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت  
  *  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه  
  *  ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف  
  *  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت  
    کلیت فرآیند
  *  احساس رضایت از خدمت دریافت شده  
    چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :
    
    ارسال

V5.2.0.0